Amarcord vjen tashmë me një identitet të ri. 3 S përfaqësojnë 3 vëllezërit, themeluesit e Amarcord. Kemi ribranduar çdo material dhe produkt që lidhet me brandin tonë.