Lets have a Glass of Wine

Ndodhemi gjithmonë pranë jush, sa herë që dëshironi.
Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, km 13, Vorë, Shqipëri.
Na kontaktoni në numrat e shënuar ose në adresën e email.

+355 04 76 00091
Tiranë-Durrës Highway, km 13, Vorë, Albania
+355 069 20 50 095